PRE-SALE
A total of 3333 tokens were issued for a pre-sale totaling 80,000 dollars
GİRİŞ

Sağlık monitörü, akkor boşalımlı optik emisyon spektrometresine (GDOES) dayanmaktadır. Bu ilke, çevreyi veya canlıları hiçbir şekilde etkilemez. Cihazın tıbbi sertifikalı olması gerekmez ve kullanım alanı oldukça geniştir.

Sensör, su buharı varlığına duyarsızdır (örneğin ekshalasyon havasında). Havadaki birçok zehirlenme ve toksik safsızlıkları maskeleyecek yüksek bir spektral ve sensör seçiciliği vardır. Ek olarak, spektral aralık, ekshalasyon havasındaki tıbbi uygulamalar için son derece önem arz eden hemen hemen tüm biyolojik göstergeleri kapsar.

Health Monitor - Vending
Health Monitor - the world's first device for non invasive diagnosis of lung cancer, stomach ulcers and diabetes
Atmosferik havadaki atomların ve moleküllerin izlerinin nitel ve nicel olarak konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan ölçüm sistemleri, çok çeşitli insan aktivitelerinde önemlidir:
Ekoloji ve çevre koruma: atmosferik kirliliğin izlenmesi ve kontrolü
Gazların kullanımı veya üretimi ile bağlantılı kimyasal-teknolojik işlemler
Kamu güvenliği: Yoğun insan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde (demiryolu istasyonları, havaalanları, vb.) Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin zamanında tespit edilmesi
Adli
Tıp
Sınırsız sayıda analiz, HM'nin bir otomat olarak kullanılmasına olanak sağlar. (süpermarketler, havaalanları, tren istasyonları vb.)
Veritabanının genişlemesi yazılım güncellemesi tarafından izlenecek, bu nedenle cihazı bu aşamada satın almak kaliteyi kaybetmeden %50 kâr sağlar.
Çok yönlülüğü nedeniyle cihazın yükseltilmesi gerekmiyor.
Artık, bir kişinin normal bir ekshalasyonunun yaklaşık 600 uçucu bileşikten oluşan kompleks bir karışım olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, bir dizi gaz halindeki bileşiklerin insan vücudundaki bazı patolojik süreçlerle olan ilişkisini teyit eden veriler ve hastalıkların teşhisi için biyolojik gösterge olarak kullanılması imkanı var.
Mevcut cihazların bazı dezavantajları vardır: Bunlar son derece uzmanlaşmış ve özelliklerinde benzer şekilde test edilen bir veya daha fazla maddeyle birlikte çalışıyorlar. Buna ek olarak, üretim teknolojileri üretmek için çok pahalı ve zordur, ayrıca uygulanmaları da zor ve rahatsızlık vericidir. Tüm bu olumsuzluklar pratik kullanımı ve toplu uygulamayı sınırlar.
Her analizin sonucu belli bir gazın bir yansımasıdır
Her yansıma benzersizdir ve kolayca tanınabilir. Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki gazların yansımaları toplandı:
Aseton (propanon), Amonyak, Argon, Butilamin, Karbon tetraklorür, Azot, Oksijen, Etanol (etil alkol), Helyum, Hidrojen peroksit, İzobütan (metilpropan), İzopropanol (izopropil alkol), Civa, Metan, Metanol alkol), Nitrik Oksit, Radon, Toluen, Xenon

Cihaz tarafından analiz edilen gazların miktarı sınırlı değildir, şu an yeni yansıma kayıtlarıyla bunları veritabanına ekleyerek çalışmalar sürmektedir.
ARAYÜZ

Sağlık Monitörü Uygulaması, herhangi bir kullanıcının sağlığın durumunu kolayca izlemesine olanak tanır.
Arayüz, tüm platformlarda çalışır ve farklı cihaz türlerinde hesaplarla senkronize edilir. Analizin sonuçlarına bağlı olarak, uygulama doktorunuza bir istek göndererek doktorunuzun sağlık durumunuzu uzaktan takip edebilmesini ve gerekli reçete ve önerileri özel hesabınıza gönderebilmesine olanak sağlar. Tüm göstergeleri ve analiz verilerini izleyip saklayın.

Her kullanıcının etiketleri üzerinde görüntülenen uygulamaya erişim için kontrol edilemeyen bir kodu vardır.

Acil durumlarda (bilinç kaybı veya iyilik halinin bozulduğu durumlarda) herkes uygulamaya girebilir.

Uygulama gerekli tüm bilgileri içermektedir: kan grubu, Rh faktörü, boy, kilo, kronik hastalıklar, tedavi eden doktorun telefon numarası, akrabalarla temas kurmak için gereken numaralar.
Muller Ekaterina
Atutov Sergey
İletişim bilgileri
Satış işleri müdürü
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Sağlık Monitörü Yaratıcısı
Helyum-Neon Lazer ve Manyetik Alan Üzerine Doktora
Bir Sağlık monitörünün çalışması, akkor boşalımlı optik emisyon spektrometresine (GDOES) dayanmaktadır. Ultra yüksek vakum veya kriyojenik sıcaklık kullanımı gerekli değildir. Sensör, nefes verme havasındaki su buharı varlığına kayıtsızdır ve yüksek bir spektral seçime sahiptir.

Sağlık monitörü, 12V doğru akım nominal voltajı (dahil) ile kullanılmak üzere bir elektrikli aksesuardır. Cihazın arızalanması durumunda voltaj (devre kesildiğinde) ölçülen akım ile çarpılarak (muhtemel arıza ile devre içinden akması öngörülmektedir) 15 volt amperden fazla değildir.

Monitör, iyonizasyon radyasyonsuz,toksik olmayan malzemelerden imal edilmektedir. Cihaz, herhangi bir organizmanın yaşamsal etkinliğinin yanı sıra çevre üzerinde de herhangi bir etki yaratmayacak şekilde izole edilmiştir.

Patlama ve zehirli materyallerin bulunması için cihaz kullanımı, Sağlık monitörü güncellendikten sonra uygulanabilir. Günümüzde cihaz yapısı az hava girişi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer parametrelere gelince, cihaz yukarıda bahsedilen karakteristiklerden dolayı her türlü hava ortamına çok iyi uyar.

Ekshale havasında belirli sayıda gaz varlığı bir göstergedir ve doktor gözetiminde herhangi bir invaziv araştırmanın tam yerine geçmez. İcabında, tıbbi test sonuçları ile bir doktora başvurmak makbuldür.

Kan şekeri seviyesinin tanı ölçütlerinde ihmal edilebilir bir ölçüm hatası var, ancak kılcal kan çekimine karşın daha kusursuz bir gösterge olarak görünüyor.

Bu atılım için patent Rusya Federasyonu'nda tescil edildi.«EKSHALE HAVADAKİ YABANCI ASETON TAKİBİ METODU VE UYGULAMASI İÇİN CİHAZ» RU 2597943 (C1) 2015-07-15.

İNGİLİZCE PATENTİ İNDİR
RUSÇA PATENTİ İNDİR


Sağlık monitörünün klinik denemeleri, Japonya'daki bağımsız bir laboratuarda yürütülmüştür. Ölçümler üç tip hasta ile gerçekleştirildi: Tip 1 diyabet yaklaşık 10 yıl boyunca, tip 1 diyabetin erken evreleri ve yerine göre sağlıklı hastalar. Sonuçlar, Sağlık monitörü tarafından ölçülen solunum aseton seviyesinin doğrusal olarak incelenen tüm kişilerin kan glikoz konsantrasyonlarının miktarına bağlı olduğunu göstermektedir. Daha fazla bilgi edin
Bu adreste çalışmalarımıza aşina olabilirsin:
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Česko, Šestajovice, Komenského 1328/403, zip code 25092

+420228885577
support@healthmonitor.io
Telegram grubumuza katılın:

İLETİŞİM
TEPLO-EXPORT s.r.o.

Ofis : Czech Republic, Šestajovice, Komenského 1328/403, zip code 25092

+420228885577
support@healthmonitor.io
The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with Health Monitor Coin, (ii) have been exposed for some me to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.